Lemniscaat

Lemniscaat

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van uitgeverij Lemniscaat. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Lemniscaat. Deze toestemming
is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door uitgeverij Lemniscaat met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Uitgeverij Lemniscaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Hoewel uitgeverij Lemniscaat alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door uitgeverij Lemniscaat worden onderhouden wordt afgewezen.

Uitgeverij Lemniscaat sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Auteursportretten

Rechthebbenden van afbeeldingen is verzocht om toestemming tot publicatie. Wie meent rechten te kunnen doen gelden betreffende auteursportretten op deze site wordt verzocht zich in verbinding te stellen met Uitgeverij Lemniscaat.