Lemniscaat

Filosofie

Nico Koning

Nico Koning (1950) is andragoloog. Hij doceert filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam en economie en filosofie in het volwassenenonderwijs.

www.nkoning.nl

Op de foto link Hans Achterhuis en rechts Nico Koning.

boeken door Nico Koning:

De kunst van het vreedzaam vechten
			(Een zoektocht naar de bronnen van geweldbeteugeling)
De kunst van het vreedzaam vecht…