Lemniscaat

Filosofie

Beeld- en geluidsfragmenten bij Ger Groot, De geest uit de fles


Foucault – The Lost Interview (Fons Elders, 1971). Foucault legt voor de Nederlandse televisie in het kort uit hoe hij denkt over het ontstaan van de categorie ‘waanzin’ en daarna licht hij zijn visie op het structuralisme toe.

Las Meninas of De familie van Filips IV van Diego Velázquez uit 1656-’57.

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten (Willem Kloos, 1894)

De film Pandaemonium uit 2000, die zich afspeelt in de hoogtijdagen van de Romantiek, laat zien hoe bij de jonge Engelse dichters Coleridge en Wordsworth het ideaal ontluikt van een nieuwe poëzie van ‘waarheid’ die gevonden wordt in de high and lonely places.

In 1971 vond op de Nederlandse televisie een debat plaats tussen Michel Foucault en de Amerikaanse linguïst en filosoof Noam Chomsky. Centraal daarin stond de vraag in hoeverre de mens bepaald wordt door de (machts)structuren waarin hij is ingebed.

Dreams of Dalí: a virtual reality experience. Virtuele rondreis door het schilderij Reminiscencia arqueológica del Angelus de Millet.