Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047702573
prijs:€ 19,95
uitvoering:paperback, 320 pag.

auteur: Hans Achterhuis

De utopie van de vrije markt

Beste Filosofie boek van het jaar 2010

Hans Achterhuis ontmaskert de ideologie van het neoliberalisme tegen de achtergrond van de kredietcrisis. Het neoliberalisme blijkt net zo utopisch als het communisme. Het neoliberale manifest Atlas Shrugged, is na de Bijbel in de VS het best verkopende boek.

Op het hoogtepunt van de kredietcrisis gaf voormalig topbankier Alan Greenspan publiekelijk toe dat er kennelijk ‘een fout' zat in zijn diepe overtuiging dat vrije markten geen behoefte zouden hebben aan regulering. De man die achttien jaar lang op monetair gebied de belangrijkste figuur ter wereld was geweest, toonde zich ‘zeer bedroefd' over de ontdekking dat het neo - liberalisme tekort schoot.

Deze spijtbetuiging van Greenspan vormt de achtergrond van een scherp getoonzet essay van Hans Achterhuis. Voor Greenspan was de vrije markt niet alleen een ideologische overtuiging, maar ook een regelrechte utopie. Zij hield een belofte in die hij ontleende aan zijn belangrijkste leermeesteres in maatschappelijk-filosofische kwesties: de schrijfster Ayn Rand. Haar utopische romans waren onder het Amerikaanse publiek - volgens een enquête van de Times - na de Bijbel de invloedrijkste boeken van de twintigste eeuw.

Achterhuis onderzoekt de vrije-marktutopie van Ayn Rand in lijn met zijn eerdere publicaties over utopieën. Hij situeert deze utopie in het bredere historische verband van de opkomst van de markteconomie. De markt, die in traditionele economieën werd begrensd en ingebed in religieuze en maatschappelijke structuren, kreeg een zelfstandige en belangrijke rol in de opkomende moderne kapitalistische economie. Dit culmineerde in het neoliberalisme van Rand en Friedman dat, zoals dat gaat met alle utopieën, is uitgedraaid op een debacle.


‘Overtuigend... In De utopie van de vrije markt geeft Achterhuis opnieuw blijk van een ongekende gretigheid.'
-- Pieter Klok in de Volkskrant ****

‘Het beste non-fictieboek van 2010'
-- Carel Peeters in Vrij Nederland

‘Van een angstaanjagend niveau'
-- Wim Brands tijdens VPRO Boeken.

‘Heel verhelderend'
-- Jurgen Maas, IKON

andere boeken van Hans Achterhuis:

De kunst van het vreedzaam vechten
			(Een zoektocht naar de bronnen van geweldbeteugeling)
De kunst van het vreedzaam vecht…
Erfenis zonder testament
			(Filosofische overwegingen bij de tien geboden)
Erfenis zonder testament
Het rijk van de schaarste
			(Van Hobbes tot Foucault)
Het rijk van de schaarste
Koning van Utopia
			(Nieuw licht op het utopisch denken)
Koning van Utopia
Met alle geweld
Met alle geweld
Met alle geweld
Met alle geweld
Tegendenken
			(Een noodzaak in het publieke debat)
Tegendenken
Zonder vrienden geen filosofie
Zonder vrienden geen filosofie