Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047702641
prijs:€ 24,95
uitvoering:paperback, 338 pag.

auteur: Jos de Mul

Domesticatie van het noodlot

De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie

Het noodlot. Vroeg of laat klopt het bij ieder mens aan de deur: een ongeval, oorlogsgeweld, een ongeneeslijke ziekte en uiteindelijk de dood. Hoewel het noodlot onvermijdelijk is, kunnen we er niet mee leven. In dit boek onderzoekt Jos de Mul drie verschillende manieren waarop de mensheid heeft getracht het noodlot te domesticeren: de heroïsche affirmatie van het noodlot in de tragische cultuur van de Grieken, de deemoedige acceptatie van de goddelijke voorzienigheid in het christendom en de ‘afschaffing' van het noodlot in de moderne, technologische samenleving. Daarbij werpt hij een verrassend nieuw licht op hedendaagse vormen van tragiek, zoals de ramp met de MH17, de strijd tegen het moslimfundamentalisme en de uitbesteding van onze moraal aan technologieën.

‘Seneca heeft opgemerkt dat velen hun noodlot hebben gevonden doordat ze het trachtten te ontlopen. De schrijver van dit boek behoort tot degenen die het noodlot juist opzoeken in de hoop eraan te ontkomen.' - Jos de Mul

‘Gloedvol pleidooi voor een tragisch levensbesef.' -- Arnold Heumakers NRC Handelsblad

‘De domesticatie aan het noodlot is een magistraal werk over het ontstaan en de doorwerking van onze prometheïsche erfenis', Hetwig Billiet literaire tijdschriften De leeswolf

‘ De Muls boek herinnert ons op zeer overtuigende wijze aan het potentieel van Griekse tragedies voor een filosofie die haar taak als een kritische beschouwt, Karin de Boer Krisis, Tijdschrift voor actuele filosofie


‘De Muls boek is een aangrijpende verhandeling die de lezer vlot door meer dan vijfentwintig eeuwen tragediegeschiedenis heen gidst, van Aristoteles via Hegel, Nietzsche, Freud en Heidegger tot aan Steiner en Eagleton, inclusief het recente menswetenschappelijke onderzoek van Dawkins en Dalrymple. Deze uitvoerig gedocumenteerde tekst getuigt van een brede eruditie en weet de lezer werkelijk van de eerste tot de laatste letter te boeien', Jens de Vleminck, Tijdschrift voor Filosofie

andere boeken van Jos de Mul:

Kunstmatig van nature
			(Onderweg naar Homo sapiens 3.0)
Kunstmatig van nature
Paniek in de polder
			(Populisme en polytiek in Nederland.)
Paniek in de polder