Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047703532
prijs:€ 19,95
uitvoering:paperback, 144 pag.

auteur: Peter-Paul Verbeek

De grens van de mens

Over techniek, ethiek en de menselijke natuur

Waar ligt de grens van de mens? Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen mensen niet alleen ‘beter’ maken, maar ook ‘verbeteren’. De wereld is vol antidepressiva, ritalin, vruchtwaterpuncties, protheses en hersen- implantaten. Het is hoog tijd dat de ethiek zich gaat richten op de vraag hoe deze middelen een goede inbedding in de samenleving kunnen krijgen, aldus de techniekfilosoof Peter- Paul Verbeek die nu doorbreekt bij het grote publiek. Verbeek verzet zich niet bij voorbaat tegen ingrepen in de menselijke natuur, maar onderzoekt de nieuwe manier van mens-zijn die eruit ontstaat.

In hoeverre zullen dergelijke ingrepen onze verantwoordelijkheden doen verschuiven en leiden tot afnemende acceptatie van ziekte en imperfectie? Gaan zij een nieuwe invulling geven aan wat een menswaardig leven is? Hoe kunnen we een afweging maken tussen het bestrijden van ziekteverschijnselen en de soms ingrijpende persoonlijkheidsverandering die mensen ondergaan? Wat gebeurt er met de kwaliteit van ons bestaan als medische technologieën net zo vanzelfsprekend worden als een kunstgebit en een steunkous?

‘Wat ons tot mens maakt, is dat we vorm kunnen geven aan onszelf. De Übermensch is de mens die verantwoord met dat vermogen heeft leren omgaan. En precies dat wordt momenteel van ons gevraagd.’ – Peter-Paul Verbeek

'Een verbluffend helder overzicht van het ethische debat rondom techniek', Maartje Somers, NRC

'Origineel denkwerk' , Hans Achterhuis de Volkskrant ****

andere boeken van Peter-Paul Verbeek:

Op de vleugels van Icarus
			(Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen)
Op de vleugels van Icarus