Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047705192
prijs:€ 19,95
uitvoering:gebonden, 272 pag.

auteur: Alva Noe

We zijn toch geen brein?

Met een inleiding van Bert Keizer

In het werk van de Californische filosoof en neurowetenschapper Alva Noë stuitte Bert Keizer op een bijna droogkomische ontwarring van de knoop die we zelf gelegd hebben in ons denken over het bewustzijn. Noë’s boek is een elegante verwerping van het idee dat wij ons brein zijn en dat de vrije wil niet bestaat. Net als Wittgenstein – en deels in diens kielzog – veroorzaakt Alva Noë een kolossale opluchting bij de lezer.

Onze cultuur is geobsedeerd door de hersenen. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat het  bewustzijn zelf, de Heilige Graal van de wetenschap, spoedig kan worden verklaard in termen van het functioneren van het zenuwstelsel. Maar na tientallen jaren onderzoek bleek alleen al die ene vraag hoe de hersenen bewuste wezens van ons maken – hoe ze gewaarwordingen,  gevoelens en subjectiviteit doen ontstaan – nog allerminst te zijn beantwoord: we weten het gewoon niet.

In dit originele boek laat Noë zien dat het bewustzijn zich niet zozeer binnen in ons afspeelt, maar dat het eerder iets is wat we doen. Neuro-wetenschappers als Dick Swaab houden het onderzoek gevangen binnen een te beperkt gebied, aldus Noë: ‘Wij zijn toch niet ons brein? Het fenomeen van het bewustzijn is, net als het leven zelf, een op de wereld betrokken dynamisch proces. We bestaan buiten ons hoofd.

‘In het overzicht van beste boeken over het brein had het zeker niet misstaan', Henk Maas, Medisch Contact

‘Een mooie inkijk in de stand van zaken van het hersenonderzoek', René Fransen, Nederlands Dagblad

 ‘U denkt toch niet dat al die experimenten waarin wordt aangetoond dat het bewustzijn niets heeft in te brengen, gedaan kunnen worden met bewusteloze mensen? Alva Noe', Gekozen tot mooiste uitspraak door het blad Happinez

‘Een waardevolle bijdrage in de discussie', neuroloog-psychiater M. Bomhof, NBD Biblion