Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047707608
prijs:€ 19,95
uitvoering:paperback, 220 pag.

auteur: Colet van der Ven

Het kwaad en ik

De zoektocht naar de wortels van geweld

'Omdat de vragen die Colet van der Ven over kwaad en geweld stelt, persoonlijk en existentieel zijn, worden ze voor mij als lezer ook dwingend, ja zelfs onontkoombaar.'
- Hans Achterhuis

Hoe komt het dat een kind uitgroeit tot dader van een geweldsmisdrijf of zedendelict? Bestaat er een verband tussen pesten en genocide? Wat is de relatie tussen taal en geweld? Wat zijn de mechanismen achter vernederen, pijnigen, moord en doodslag? En niet te vergeten: hoe kunnen we ons weerbaar maken tegen de destructieve neigingen in onszelf?

Sinds Colet van der Ven in de jaren zeventig als orthopedagoog in de jeugdgevangenis werkte, houden deze vragen haar bezig. Als journalist zocht ze vele mensen op die te maken hadden met geweld - als dader, slachtoffer, hulpverlener of activist. Ze schrijft daarover in indringende reportages, essays en autobiografische teksten. Ze gaat ook te rade bij grote denkers over het kwaad, zoals Jean Améry, Hannah Arendt en Susan Neiman: 'Cynisme is een vorm van luiheid.'

Over Van der Vens ervaring als orthopedagoog in een jeugdgevangenis:
'De jeugdgevangenis wordt bevolkt door jongens die nooit kind zijn geweest - en het altijd zullen blijven. Bijna zonder uitzondering te jong geconfronteerd met te zware problemen. Bijna zonder uitzondering geschoold in zwart-witdenken. Ik wil weten waarom levens ontsporen in de hoop te ontdekken hoe je ze op de rails kunt houden. Ik wil begrijpen waarom mensen hun menselijkheid verliezen en hoe ik mezelf en wij elkaar daartegen kunnen beschermen.'

'Een aanrader', Loek Dijkman, voormalig directeur van de jeugdgevangenis op zijn twitteraccount.

Vier sterren in de Volkskrant van 16-01-16 'De zoektocht van journalist Colet van der Ven naar de wortels van het kwaad levert intrigerende inzichten op ',