Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047708759
uitvoering:gebonden, 510 pag.

auteur: Hans Achterhuis

Het rijk van de schaarste

Van Hobbes tot Foucault

Het rijk van de schaarste is een filosofische zoektocht naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Hans Achterhuis laat zien hoe de schaarste, door Hobbes beschouwd als 'de natuurlijke toestand van de mens', zich heeft ontwikkeld tot het kernprobleem van de moderne samenleving. De originele denker behandelt thema's als geweld, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast biedt hij prikkelende beschouwingen over de gezondheidszorg en de mondiale problematiek van armoede en honger.

Dit boek verscheen oorspronkelijk in 1988 en werd toen met recht omschreven als 'een klassieker van de naoorlogse Nederlandse filosofie'. Deze herziene editie van Achterhuis' hoofdwerk is voorzien van een geactualiseerde inleiding plus nawoord, waarin Achterhuis terugblikt op de receptie van het boek en op het hedendaagse debat over schaarste.

'Wie zijn boeken achtereenvolgens leest, wordt meegenomen op een fascinerend filosofisch avontuur, met dwaalwegen en tijdgebonden relicten, maar meer nog met plotseling oplichtende inzichten en verbanden die zich langzamerhand vervlechten tot een consequente maatschappij- en cultuurkritiek.'

-- Ger Groot over Hans Achterhuis 

andere boeken van Hans Achterhuis:

De kunst van het vreedzaam vechten
			(Een zoektocht naar de bronnen van geweldbeteugeling)
De kunst van het vreedzaam vecht…
De utopie van de vrije markt
De utopie van de vrije markt
Erfenis zonder testament
			(Filosofische overwegingen bij de tien geboden)
Erfenis zonder testament
Koning van Utopia
			(Nieuw licht op het utopisch denken)
Koning van Utopia
Met alle geweld
Met alle geweld
Met alle geweld
Met alle geweld
Tegendenken
			(Een noodzaak in het publieke debat)
Tegendenken
Zonder vrienden geen filosofie
Zonder vrienden geen filosofie