Lemniscaat

Filosofie

isbn:9789047709435
prijs:€ 34,50
uitvoering:gebonden, 360 pag.

auteur: Ger Groot

De geest uit de fles

Hoe de moderne mens werd wie hij is

Een schitterend lees-, kijk- en luisterboek

Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is 'de geest uit de fles'. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen.

'Wie goed kijkt en luistert, kan in de architectuur van de Amsterdamse School, de schilderkunst van Caspar David Friedrich, de opera's van Wagner of een lied van Ramses Shaffy de filosofie van hun tijd waarnemen. Je ziet en hoort Kant en Schiller, Nietzsche en Sartre door de kunstwerken heen. Filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving - niet alleen in de kunsten, maar ook in reclameboodschappen, in pornografie en zelfs in de graffiti op straat.' - Ger Groot 

Een feest van herkenning en helderheid is de inleiding in de moderne westerse wijsbegeerte. Moeiteloos schakelt Ger Groot tussen lastige denkers en lichte cultuur.' - Hans Achterhuis in de Volkskrant *****

'De geest uit de fles is een prachtig boek. Mooi van inhoud maar ook van vormgeving. Aan alle kanten is het rijk geillustreerd.' - Coen Verbeek tijdens Radio Kunststof.

Beeld- en geluidsfragmenten bij dit boek zijn te vinden op de site www.degeestuitdefles.com 

andere boeken van Ger Groot:

Plato in tijden van Photoshop
			(25 grote denkers & de wereld van nu)
Plato in tijden van Photoshop