Lemniscaat

Mens & Maatschappij

Peter Gotzsche

Prof. dr. Peter C. Gøtzschewon met zijn Dodelijke medicijnen en georganiseerdemisdaad de British Medical Association's Annual Book Award. Hij studeerde biologie, scheikunde en geneeskunde en specialiseerde zich in interne geneeskunde. Van1975 tot 1983 werkte hij in de farmaceutische industrie, waar hij zich bezighield met klinische onderzoeken en regelgeving, en van 1984 tot 1995 was hij arts in diverse ziekenhuizen in Kopenhagen. In 1993 richtte hij samen met andere onderzoekers de Cochrane Collaboration op, een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met de effecten van gezondheidszorg. Sinds 2010 is hij hoogleraar klinisch onderzoekaan de universiteit van Kopenhagen. 

'In zijn beschrijvingen van de statistiek is Gøtzsche zeer overtuigend. Hij toont aan hoe er in de door hem opnieuw geanalyseerde onderzoeken is geknoeid door enkele zieke patiënten uit de tabellen te verwijderen. Terecht zet hij vraagtekens bij de criteria voor goedkeuring: een kankermiddel geldt als werkzaam wanneer de tumor krimpt, ook als er door het middel meer mensen overlijden.'
- NRC Handelsblad

boeken door Peter Gotzsche:

Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad
			(Achter de schermen van de farmaceutische industrie)
Dodelijke medicijnen en georgani…
Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning
			(Schadelijke medicijnen, gedwongen behandeling en overdiagnostiek)
Dodelijke psychiatrie en stelsel…