Lemniscaat

Mens & Maatschappij

isbn:9789047705178
prijs:€ 14,95
uitvoering:paperback, 360 pag.

auteur: Maarten van Buuren

De afrekening

Ontmaskering van het gewapend verzet

‘Geschiedschrijving van de bovenste plank: natuurgetrouw, evenwichtig en vol tragiek door de knap tot leven gewekte personages.’ – de Volkskrant

'Een pijnlijke maar noodzakelijke ontmaskering.'- Lodewijk Dros, journalist bij de voormalige verzetskrant Trouw

Maarten van Buuren onthult oorlogsmisdaden van het gewapend verzet -- geweldpleging, roofovervallen, liquidaties -- die na de oorlog doelbewust in de doofpot zijn gestopt. Deze nieuwe editie van De afrekening is volledig herzien, aan - gescherpt en uitgebreid met nieuwe onthullingen over het gewa pend verzet – niet alleen in het Westland, maar ook in Den Haag en Rotterdam.
Voor zijn onderzoek maakte hij o.a. gebruik van archieven van het gewapend verzet zelf; die bronnen zijn dus onomstreden. Ook sprak hij met getuigen van de misstanden bij het gewapend verzet.

8 mei 1945. De commandant van het gewapend verzet in Zuid-Holland, Piet Doelman, roept de NSB'er Lein Francke bij zich voor ‘een verhoor'. Maar Doelman verhoort Francke helemaal niet. Hij mishandelt hem. Hij slaat hem, trapt hem. ‘Pak een touw', roept hij, ‘dan knopen we hem op.' Dat is niet meer nodig: Francke is al stervende.

Wat heeft Francke tijdens de oorlog misdaan? Archiefonderzoek leert dat hij het lokaal bewaakte waar in beslag genomen radio's waren opgeslagen. Dat is alles. En wat deed het gewapend verzet, nota bene volgens de eigen administratie? Doelman en zijn knokploeg gingen zich te buiten aan roofovervallen en liquidaties. Zo lieten zij een Duitse deserteur verdwijnen', omdat ze dachten dat hij een gevaar voor hen vormde. Ook beroofden zij een boerderij waarbij een grote hoeveelheid geld, bezittingen en voedsel werd buitgemaakt. De boer en zijn familie - beslist geen NSB'ers - werden geslagen en gekneveld. Uit de bronnen blijkt zonneklaar dat de buit niet terechtkwam bij de mensen die honger leden.

Piet Doelman is nooit gestraft voor de dood van Francke en voor andere oorlogsmisdaden.

— Citaat uit De afrekening. Bron: de eigen (!) rapportage van het gewapend verzet m.b.t. de overval op de boer en zijn familie (die geen NSB’ers waren)
‘De vrouwen zijn door ons op hun stoelen vastgebonden en de jongens zijn op zeer speciale en pijnlijke manier vastgebonden, evenals een Hagenaar die er logeerde. K.v.B. heeft een gevoelig pak slaag gehad en is eveneens gebonden. De kinderen werden door ons opgesloten in een kast. Allen waren met een prop in de mond gekneveld. De overval duurde ruim 1 uur. Er werd in beslag genomen: ruim fl. 17.700,- met een lederen geldtasch. [Hierop volgt een uitvoerige opsomming van de rest van de buit.] Naar waarheid opgemaakt en getekend te Vlaardingen, 25 Februari 1945.’  

Meer informatie is te vinden op: www.maartenvanbuuren.com

Het Canon van Nederland https://www.entoen.nu/nl/page/32742/de-twee-maartens

andere boeken van Maarten van Buuren:

Erfenis zonder testament
			(Filosofische overwegingen bij de tien geboden)
Erfenis zonder testament
Kikker gaat fietsen
Kikker gaat fietsen