navigatiewebsite Paul Biegel bibliografie Paul Biegel home interviews biografie bekroningen nieuws | actueel veel gestelde vragen boeken fotoalbum contact | info

vredits en verantwoording

punt

Redactie en samenstelling
Leonie Biegel
streep
Vormgeving en realisatie
Ingrid Joustra [website]
streep
Met dank aan
Frances de Jong [tekst correcties]
Mark Kohn [foto homepage]
streep
boompje

punt

Zorgvuldigheid
Bij de samenstelling van de informatie op deze site werd door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. Www.paul-biegel.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie of producten aangeboden door deze website.

Sites van derden
Deze site heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Www.paul-biegel.com heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt.

Auteursrecht
Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen met de webmaster om alsnog in een regeling te voorzien. Niets op deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs-rechthebbende. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst als beeldmateriaal op deze site. Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact opgenomen worden met de webmaster. Deeplinking naar deze site is toegestaan, mits de bron (www.paul-biegel.com) duidelijk zichtbaar op de pagina aanwezig is.

 

punt
navigatie
biografie interviews biografie boeken bibliografie interviews bekroningen veel gestelde vragen fotoalbum nieuws contact | info English version english version