Viera Scheibner

Viera Scheibner  Viera Scheibner (1935) was gedurende haar werkzame leven als micropaleontoloog tevens actief als onderzoeker op het gebied van vaccins. Wereldwijd verzorgde zij tientallen lezingen en publicaties over de gevaren van vaccinaties.

Boeken: