De beginselen van de menselijke kennis

George Berkeley

ISBN: 9789047710721 | Uitvoering: Gebonden | Prijs: € 17,95

In dit werk tracht filosoof George Berkeley, grondlegger van het subjectief idealisme, het materialisme te weerleggen door te stellen dat er niets is buiten de waarneming

Net als in een droom bestaat alles alleen in je eigen hoofd. De hele wereld is er enkel en alleen omdat jij hem ziet, jij aan hem denkt, jij erin rondwandelt. Zonder geest geen wereld. Iedereen die zich wel eens aan filosofische dromerijen en  speculaties heeft overgegeven, heeft zoiets wel eens gedacht.
In de filosofie is er één denker wiens naam met dit gedachtegoed verbonden is: George Berkeley (1685-1753). Zijn leer is samen te vatten in esse est percipi, ‘zijn is waargenomen worden’. In heldere taal zet Berkeley stap voor stap uiteen waarom materie niet bestaat, waarom er niets anders is dan geesten en de ideeën die ze hebben, waarbij God de hoogste geest is.
Berkeley behoort, net als David Hume en John Locke, tot de belangrijkste Engelstalige Verlichtingsfilosofen; en zijn werk heeft een grote invloed gehad op latere denkers als Kant. Zijn werk wordt nog veel aangehaald als ultiem voorbeeld van een filosofisch gedachte-experiment dat ons tot waanzinnige, maar consistente gedachten kan brengen.
Dit hoofdwerk van Berkeley verschijnt voor het eerst in het Nederlands taalgebied in een nauwgezette, deskundige vertaling. De vertaler, Jasper Doomen, rechtsfilosoof, leidt het werk in met een heldere en kritische positionering van de Ierse filosoof.

De beginselen van de menselijke kennis

Filosofie

‘Berkeley was de eerste die de subjectieve uitgangsstelling werkelijk serieus behandelde, en de absolute noodzaak ervan onweerlegbaar aantoonde. Hij is de vader van het wijsgerig idealisme.’
– Arthur Schopenhauer


‘Ik zal nooit vergeten hoe ad rem Samuel Johnson reageerde op Berkeley’s filosofie dat materie niet zou bestaan, toen hij met grote kracht zijn voet tegen een steen stootte, en zei: “hierbij weerleg ik hem”.’
– James Boswell

‘Berkeley is een empirist: onze kennis berust op waarneming. En hij is een idealist: materie bestaat niet, er bestaan uitsluitend ideeën en de geest die deze waarneemt. Deze visie lijkt in strijd met hoe wij denken over het bestaan van de dingen om ons heen. Maar de moderne fysica zet daar minstens zo grote vraagtekens bij en dat maakt het denken van Berkeley verrassend actueel. (…) Zeer verzorgde uitgave.’
NBD Biblion

Over de auteur

George Berkeley behoort tot de belangrijkste Engelstalige Verlichtingsfilosofen (net als David Hume en John Locke), en zijn werk heeft een grote invloed gehad op latere denkers zoals Immanuel Kant.