De geest uit de fles

Ger Groot

ISBN: 9789047709435 | Uitvoering: Gebonden | Prijs: € 34,50

Hoe de moderne mens werd wie hij is

Shortlist Socratesbeker 2018

Een schitterend lees-, kijk- en luisterboek

Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de fles’. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen.

‘Wie goed kijkt en luistert, kan in de architectuur van de Amsterdamse School, de schilderkunst van Caspar David Friedrich, de opera’s van Wagner of een lied van Ramses Shaffy de filosofie van hun tijd waarnemen. Je ziet en hoort Kant en Schiller, Nietzsche en Sartre door de kunstwerken heen. Filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving – niet alleen in de kunsten, maar ook in reclameboodschappen, in pornografie en zelfs in de graffiti op straat.’ – Ger Groot

Beeld- en geluidsfragmenten bij dit boek zijn te vinden op de site www.degeestuitdefles.com

De geest uit de fles

Filosofie

‘Een feest van herkenning en helderheid is de inleiding in de moderne westerse wijsbegeerte. Moeiteloos schakelt Ger Groot tussen lastige denkers en lichte cultuur.’
– Hans Achterhuis in de Volkskrant *****

‘De geest uit de fles is een prachtig boek. Mooi van inhoud maar ook van vormgeving. Aan alle kanten is het rijk geillustreerd.’
– Coen Verbeek tijdens Radio Kunststof.

Nominatie: shortlist Socrates Wisselbeker voor beste filosofieboek van 2018

Over de auteur

Ger Groot (1954) doceert cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en daarnaast is hij bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Bekende boeken van zijn hand zijn Twee zielen (1998), De uitgelezen Sartre (2000), Vier ongemakkelijke filosofen (2003), Het krediet van het credo (2006), De gelukkigste illusies (2008) en Religie zonder God (2013).