Voorbij de managementmaatschappij

Marjolein Quené

ISBN: 9789047710974 | Uitvoering: Gebonden | Prijs: € 19,95

De invloed van management op werk, democratie en vrijheid

De afgelopen jaren heeft management de wereld veroverd. Overal zijn managers te vinden die het werk beter regelen, marktconform maken of de efficiëntie verhogen en zo veel geld uit organisaties weten te halen. Alles wordt tegenwoordig gemanaged – het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg, de overheid, de rechtsspraak, de politiek, de schone lucht, de natuur – waardoor er veel kapot wordt gemaakt. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

In Voorbij de managementmaatschappij onderzoekt Marjolein Quené niet alleen waarom management zo aantrekkelijk is, maar kijkt ook met een kritische blik naar hoe de managementleer onze samenleving, onze manier van werken en denken zo ingrijpend heeft kunnen veranderen. Aan de hand van filosofen als Hannah Arendt en Susan Neiman biedt Quené een hoopvol alternatief. Het ís mogelijk om op een andere manier naar onze maatschappij te kijken en onder het juk van het management vandaan te komen.

Voorbij de managementmaatschappij

Mens en maatschappij

‘Marjolein Quené legt verbanden bloot waarvan je het bestaan altijd vermoedde, maar nooit kon benoemen. Ze beschrijft een maatschappij waarin alles en iedereen wordt gemanaged, en dat bijna exclusief via financiële prikkels. Maar welke waarden blijven over als de mens in het diepst van zijn gedachten een manager is?’
– Stevo Akkerman, schrijver en journalist bij Trouw


Voorbij de managementmaatschappij is een pijnlijk feest der herkenning. Iedere lezer wordt geconfronteerd met ergernissen die hem aangaan. Marjolein Quené legt  uit dat dit niet toevallig is. Heel onze maatschappij, van de gezondheidszorg tot het onderwijs, van de politiek tot het natuurbeleid, raakt steeds meer in de greep van het managementdenken. Kunnen we eraan ontsnappen, kunnen we het ombuigen? Zij wijst er mogelijkheden voor aan in dit boek, dat ons in elk geval beter doet begrijpen in welk soort maatschappij wij tegenwoordig leven.’
– Hans Achterhuis, filosoof en publicist

Over de auteur

Marjolein Quené is historicus en bedrijfskundige. Ze werkte zowel in non-profit als profit-organisaties, bij de overheid en in de politiek, in binnen- en buitenland en met en zonder managementverantwoordelijkheid. In al deze functies hield zij zich bezig met een veelheid aan concrete vraagstukken: het wereldwijde verdrag tegen kernproeven, rurale ontwikkeling in Afrika, technologiebeleid, begrotingscontrole bij het Europees Parlement, duurzame energie, zonne-energie in Afrika, publieke verantwoording van overheidsorganisaties in Nederland, sociale zekerheid van ouderen en jongeren, duurzaam waterbeheer, het gebruik van it in de relatie tussen burger en overheid.
www.quene.nl