Descartes

Tom Sorell

ISBN: 9789047706441 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 12,50
Vertaler(s): Willemien de Leeuw

Met inleiding van Ger Groot en omslagbeeld van Eveline van Duyl

René Descartes (1596-1650) wordt beschouwd als de vader van de moderne wijsbegeerte. Hij is vooral bekend voor zijn gebruik van de methodische twijfel, die volgens hem uitmondt in de zekerheid van het Cogito, ergo sum (ik denk, dus ik ben) als uitgangspunt voor het bewijs van het bestaan van God en van de materiële wereld.

Voor Descartes was metafysica echter een onlosmakelijk onderdeel van zijn bredere wetenschappelijke onderzoekingen, die zich uitstrekten tot op het gebied van de fysica, wiskunde, psychologie en optica. Tom Sorell laat in deze heldere inleiding duidelijk zien dat Descartes vooral een pleitbezorger en beoefenaar was van de nieuwe, mathematische benadering van de werkelijkheid en zijn metafysica ontwikkelde als grondslag voor de moderne wetenschap.

Descartes

Filosofie

Over de auteur

Tom Sorell studeerde achtereenvolgens aan de McGill Universiteit en aan de universiteit van Oxford waar hij ook promoveerde. Hij doceerde aan de Balliol, St. Anne’s en Queen’s colleges in Oxford tot hij in 1979 bij de Open Universiteit ging werken. In 1992 ging hij werken bij de faculteit Filosofie van de Universiteit in Essex. Daarnaast was hij een jaar (1996-97) Fellow in de Ethica aan de Harvard universiteit.

Tom Sorell is mededirecteur van het Human Rights Centre. Zijn onderzoeksgebieden beslaan de relatie tussen morele theorie en mensenrechten, het falen van de toepassing van morele theorie, en wetenschapsfilosofie.