Een theorie van rechtvaardigheid

John Rawls

ISBN: 9789047701606 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 39,95

Als mensen hun eigen plek in de samenleving niet zouden kennen, hoe zouden zij dan de samenleving inrichten?

Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls is misschien wel het meest invloedrijke werk op het gebied van moraalfilosofie en politieke filosofie uit de twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen op filosofen en andere academici een onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook buiten de universiteit op politieke essayisten, juristen, politici en mensen uit de burgerrechtenbeweging.


Rawls probeert een rechtvaardigheidstheorie te formuleren waar volkomen vrije en redelijke personen mee zouden instemmen. Als mensen hun eigen plek in de samenleving, hun klasse, ras of geslacht niet zouden kennen, noch hun vermogens of intelligentie — hoe zouden zij dan de samenleving inrichten? Uit deze gedachte leidt Rawls fundamentele principes van rechtvaardigheid af voor de verdeling van vrijheden en van sociale en economische goederen – principes die uiteindelijk onze hedendaagse samenleving zouden moeten reguleren.


Een theorie van rechtvaardigheid is het hoofdwerk van Rawls. Het boek werd in 24 talen vertaald.

Een theorie van rechtvaardigheid

Filosofie

‘De belangrijkste politieke filosoof van de twintigste eeuw.’
– Filosoof Jan Vorstenbosch

Een geniaal boek

Joost Niemöller plaatst Een theorie van rechtvaardigheid op 5 in zijn top 10 van non fictie boeken 2010


‘De filosofische bijbel van het liberalisme, in Nederlandse vertaling verschenen in 2009. Rawls heeft een denksysteem bedacht van waaruit een rechtvaardige samenleving ontworpen kan worden die het mogelijk maakt dat het individu tot zijn recht kan komen. (Het centrale woord van Rawls daarbij is ‘zelfrespect.) En waarbij een zekere, wel sociale, mate van ongelijkheid, nodig is om de maatschappij verder te laten ontwikkelen. Een geniaal boek dat dwingt tot zeer langzaam een geconcentreerd lezen.’

Over de auteur

John Rawls (1921-2002) wordt door menigeen beschouwd als de belangrijkste naoorlogse politieke filosoof. Na zijn studie en promotie aan Princeton University werd hij in 1956 benoemd aan Cornell University en in 1960 aan het Massachusetts Institute of Technology. In 1962 werd hij hoogleraar aan Harvard University, waaraan hij verbonden bleef tot aan zijn emeritaat in 1991.Naast Een theorie van rechtvaardigheid zijn Political Liberalism (1993), The Law of Peoples (1999) en Justice as Fairness: A Restatement (2001) bekende werken van zijn hand.