ISBN: 9789056379278 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 34,50

‘Wanneer is het gedrag van een jongere te beschouwen als een probleem?’ Met deze vraag begint prof. dr. J.D. van der Ploeg zijn Ortho-klassieker Gedragsproblemen. Ouders, leerkrachten en andere opvoeders bepalen allen vanuit de voor hen geldende normen wanneer er sprake is van probleemgedrag. In die zin is probleemgedrag een subjectief en normatief begrip. Waar de een zich ernstig zorgen maakt over het agressieve gedrag van de jeugdige, zal de ander spreken van een gezonde opstandigheid. Bescheidenheid kan ook worden ervaren als sterk teruggetrokken gedrag.

De auteur onderscheidt vier typen kinderen met gedragsproblemen: het sociaal angstige kind, het depressieve kind, het hyperactieve kind en het agressieve kind. Het meervoudig risicomodel staat daarbij centraal. Vanuit dit model wordt begrijpelijk gemaakt hoe gedragsproblemen ontstaan en welke factoren daarbij een rol spelen. Behalve een definiëring van het begrip probleemgedrag komen in dit verband ook omgeving en persoonlijkheidsaspecten aan de orde.

Gedragsproblemen is het eerste boek in het Nederlands dat op grondige wijze, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht, dit onderwerp behandelt. De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen zijn in ogenschouw genomen, met als resultaat dat deze editie aansluit bij de huidige stand van zaken in de verschillende disciplines.

Ortho

Over de auteur

Prof. Dr. J.D. van der Ploeg is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is ook de auteur van boeken als Agressie, Gedragsproblemen en Knelpunten in de jeugdzorg.

www.jandirkvanderploeg.nl