Geen idee

Jan Warndorff

ISBN: 9789047709466 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 19,95

Filosofie van het boerenverstand

De populariteit van levenskunst en mindfulness laat zien dat steeds meer mensen zoeken naar houvast in het leven zelf. Maar opvallend genoeg stellen zelfs levenskunstfilosofen niet de cruciale vraag: wat bedoelen we precies met ‘het leven zelf’? Voortbouwend op het denken van Ortega y Gasset en inzichten uit het boeddhisme ontwikkelt Jan Warndorff een vernieuwende filosofie die het alledaagse leven centraal stelt. Deze ‘filosofie van het boerenverstand’ staat geheel in het teken van de moraal: ‘Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.’ Warndorff wisselt analytische hoofdstukken af met praktische intermezzo’s, rijk aan doorleefde voorbeelden, en zo komt hij tot een filosofische innovatie die zowel het leven als het denken op een ander spoor zet.

‘Wat is leven? Als ik daar nu woorden aan geef, dan is dat heel eenvoudig: geen idee!Waarmee toch heel veel is gezegd. Allereerst is het een nauwkeurige omschrijving van de aard van het leven zelf: dit is geen idee, geen denkbeeld, geen stukje fantasie, maar echte, dampende, ademende werkelijkheid. Aangezien het leven alles omvat wat ieder afzonderlijk mens beleeft, zelfs wat ieder levend wezen beleeft, is de werkelijkheid zo duizelingwekkend groot en divers dat elke pretentie haar te kunnen bevatten of zelfs te overzien volstrekt belachelijk is.’ – Jan Warndorff

Geen idee

Filosofie

‘Zelden lees je zoveel oprechte verwondering terug in een filosofische publicatie. Het herinnert ons aan de wonderlijke, fundamenteel onbegrijpelijke en soms ook pijnlijke gegevenheid van het leven. Dit is geen academische studie, maar een persoonlijk filosofisch-spiritueel verhaal.’ – Merel Kamp in Trouw ****
‘Een verrassend en fris boek over wat “leven” eigenlijk is.’- Marjoleine de Vos in NRC
‘Geen idee’ is een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij.’
– Hans van Rappard, Stichting Filosofie Oost-West
‘Een originele, eigenzinnige en goed geschreven levensfilosofie. Het leest soepel en het bruist, met veel concrete voorbeelden. Dit moet gepubliceerd worden.’
– Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek
‘Lees dit boek, en dan: aan de slag!’ – Taede Smedes in NieuwWij
‘In zijn uiterst prettig leesbare Filosofie van het boerenverstand probeert hij ‘het feit dat wat alle mensen met elkaar gemeen hebben juist in het eigene schuilt, in het veranderlijke, in het oneindige verschil’ te erkennen en doordenken.’ – Hendro Munsterman in Nederlands Dagblad

Over de auteur

Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in West- en Oost-Afrika en heeft daarnaast ook gewoond in de Verenigde Staten, Engeland en Brazilië. In 1985 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde in 1996 cum laude af aan de Universiteit voor Humanistiek met de scriptie Humanistiek, Ortega en ik. Vervolgens werkte hij enkele jaren als journalist en taaltrainer en sinds 2004 is hij voltijds vertaler en editor. Geen idee is zijn debuut. ‘Toen ik als twintigjarige in Nederland kwam aangespoeld, had ik een gesprek dat mij tot vandaag is bijgebleven. Het ging over de vraag wat ik in en met mijn leven zou doen, waarop mijn gesprekspartner zei: “Nou, het belangrijkste is gewoon dat je een plekje weet te vinden in de maatschappij.” Ik weet nog goed het gevoel van verbazing en beklemming dat mij toen beving. Voor mij is “de maatschappij” een verzamelterm voor alles wat je tegenkomt op straat en in de media – hoe kun je daar nou “een plekje” in vinden? Die plek heb ik toch al, louter door hier aanwezig te zijn? Mijn leven vindt niet plaats in de maatschappij, maar de maatschappij vindt plaats in mijn leven.’ – Jan Warndorff