Goed en kwaad / in de westerse wereld

Carl Gustav Jung

ISBN: 9789060695173 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 11,95
Vertaler(s): Pety de Vries-Ek

Een psychologische visie op gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ter inleiding brengt dit boek twee lezingen: de eerste behandelt hoe concreet de therapeut met goed en kwaad te maken krijgt, de tweede het geweten als autonoom psychische factor. Centraal staat een aantal essays waarin Jung zijn psychologische visie geeft op gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de westerse wereld.


Centraal staat een aantal essays waarin Jung zijn psychologische visie geeft op gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de westerse wereld, vooral in Duitsland: ‘Wodan’ (1936), ‘Na de catastrofe’ (1945) en ‘De strijd met de schaduw’ (1946). Reeds in ‘Wodan’, dat ruim voor de Tweede Wereldoorlog verscheen, waarschuwt Jung dat we te maken hebben met een wederopstanding van de oude Germaanse goden in de volkszien; een nauwelijks te stuiten doorbraak van oergevoelens die lang met een laagje beschaving of christelijkheid waren bedekt.


Jung eindigt met een cri de coeur: als aan de atoomenergie – middel tot volledige zelfvernietiging – geen halt wordt toegeroepen, is de toekomst somberder dan het verleden.

Goed en kwaad / in de westerse wereld

Jung

Over de auteur

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.
Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.
Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.