Het kwaad en ik

Colet van der Ven

ISBN: 9789047707608 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 19,95

De zoektocht naar de wortels van geweld

Hoe komt het dat een kind uitgroeit tot dader van een geweldsmisdrijf of zedendelict? Bestaat er een verband tussen pesten en genocide? Wat is de relatie tussen taal en geweld? Wat zijn de mechanismen achter vernederen, pijnigen, moord en doodslag? En niet te vergeten: hoe kunnen we ons weerbaar maken tegen de destructieve neigingen in onszelf?

Sinds Colet van der Ven in de jaren zeventig als orthopedagoog in de jeugdgevangenis werkte, houden deze vragen haar bezig. Als journalist zocht ze vele mensen op die te maken hadden met geweld – als dader, slachtoffer, hulpverlener of activist. Ze schrijft daarover in indringende reportages, essays en autobiografische teksten. Ze gaat ook te rade bij grote denkers over het kwaad, zoals Jean Améry, Hannah Arendt en Susan Neiman: ‘Cynisme is een vorm van luiheid.’

Over Van der Vens ervaring als orthopedagoog in een jeugdgevangenis:
‘De jeugdgevangenis wordt bevolkt door jongens die nooit kind zijn geweest – en het altijd zullen blijven. Bijna zonder uitzondering te jong geconfronteerd met te zware problemen. Bijna zonder uitzondering geschoold in zwart-witdenken. Ik wil weten waarom levens ontsporen in de hoop te ontdekken hoe je ze op de rails kunt houden. Ik wil begrijpen waarom mensen hun menselijkheid verliezen en hoe ik mezelf en wij elkaar daartegen kunnen beschermen.’

Het kwaad en ik

Filosofie

‘Omdat de vragen die Colet van der Ven over kwaad en geweld stelt, persoonlijk en existentieel zijn, worden ze voor mij als lezer ook dwingend, ja zelfs onontkoombaar.’ – Hans Achterhuis
‘Een aanrader’, Loek Dijkman, voormalig directeur van de jeugdgevangenis op zijn twitteraccount.
‘De zoektocht van journalist Colet van der Ven naar de wortels van het kwaad levert intrigerende inzichten op ‘, / Manon Uphoff, de Volkskrant ****

Over de auteur

Colet van der Ven (1957) presenteert voor de IKON de tv-programma’s De Nieuwe Wereld en De Nachtzoen. Zij studeerde orthopedagogiek en werkte een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. In 1985 maakte ze de overstap naar de journalistiek. Sindsdien werkt ze voor radio en televisie en schrijft ze interviews en reportages voor dag- en weekbladen. Ze presenteert de serie Wat is wijsheid voor debatcentrum De Nieuwe Liefde en is als gastpredikant verbonden aan de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente. Daarnaast is ze voorzitter van On File, een organisatie voor gevluchte schrijvers en journalisten.