Over de democratie in Amerika

Alexis de Tocqueville & Andreas Kinneging

ISBN: 9789047703518 | Uitvoering: Gebonden | Prijs: € 64,50

Sociologische klassieker, in een nieuwe vertaling die door de Volkskrant werd verkozen tot boek van het jaar 2011

Alexis de Tocqueville (1805-1859) behoort tot de grootste politieke filosofen aller tijden. Hij staat bekend als theoreticus van de democratie en vroege criticus van de moderne massacultuur. Zijn magnum opus Over de democratie in Amerika is gebaseerd op een grote rondreis die Tocqueville maakte in 1831-1832. In de Nieuwe Wereld trof hij een samenleving aan die, meer dan de Europese, gelijkheid en individuele vrijheid met elkaar wist te combineren.


Tocquevilles analyses van de democratische mens en instituties zijn zo beeldend en visionair dat ze talloze aanknopingspunten bieden voor de lezer van nu. Hij heeft een scherp oog voor zowel de sterke punten als de gevaren van de democratie: ‘Ik heb in Amerika een beeld gezocht van de democratie zelf, ik heb haar willen leren kennen, al was het maar om althans te weten wat wij van haar moesten verwachten of vrezen.’


Vertaald uit het Frans door Hessel Daalder en Steven Van Luchene. Ze zijn genomineerd voor de Filter Vertaalprijs 2012 voor de meest opvallende vertaling van het jaar. Nawoord door Andreas Kinneging (1962), hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Met Geografie van goed en kwaad (2005) won hij de Socrates Wisselbeker voor ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek’.

Over de democratie in Amerika

Filosofie

‘Hulde aan uitgever Lemniscaat, aan de vertalers Hessel Daalder en Steven Van Luchene, en aan Andreas Kinneging voor de tekstbezorging en het sublieme nawoord, plus als extra voorziening de leeslinten, voetnoten en tekstvarianten achterin. […] Ach, je kunt wel blijven citeren. Koop dat boek en denk zelf.’
– Martin Sommer, de Volkskrant *****

‘Een monumentaal werk dat niets van zijn actualiteit verloren heeft.’
– Marc Hooghe De Standaard


‘Het werk van Alexis de Tocqueville over de democratie in de jonge Verenigde Staten, die hij in de jaren 1830 had bezocht, is van duurzamer gehalte gebleken dan alle werken van Karl Marx.’
– J.L. Heldring, NRC Handelsblad


‘Tocqueville was de intellectueel als paradox: een energieke melancholicus, een daadkrachtige twijfelaar, een aristocraat die geloofde in de democratie, een ongelovige die de christelijke moraal nuttig vond, een politicus zonder partij. Tocqueville werd het voorbeeld van iemand die boven zichzelf uit kon denken. Hij werd een aristocraat van de geest.’
– Carel Peeters, Vrij Nederland


‘Mark Rutte citeert om de haverklap uit Tocquevilles reisverslag over de jonge Amerikaanse democratie. Dit tijdloze pleidooi voor de liberale aspecten van de democratie vormt ideaal denkvoer.’
– Dirk Koppes, de Pers


‘Liberalen als Mark Rutte claimen de belangrijkste denker over democratie Alexis de Tocqueville, omdat deze, omdat hij zo’n groot belang hechtte aan de zelfredzaamheid van burgers. Maar, de Fransman had ook oog voor de nadelen van de vrije markt.’
— Aart Brouwer, De Groene Amsterdammer

“De kracht van Tocquevilles werk zit in de combinatie van sociologische diepgang, scherp observatievermogen en een fraaie, glasheldere stijl met ruimte voor oneliners en een persoonlijke toon.       eleden al werd beschreven. Tocqueville heeft nog veel meer mooie waarnemingen. (…) Over de democratie in Amerika is de eerste Nederlandse vertaling van het gehele meesterwerk van Tocqueville. De uitgave van het kloeke boekwerk, met tekstvarianten, een uitgebreid notenapparaat en een nabeschouwing van de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging, is een bijzondere prestatie van Lernniscaat, dat tegelijkertijd een verhelderende monografie publiceert over Tocqueville. De scherpzinnige aristocraat die als geen andere denker ons inzicht in het wezen van de democratie heeft bevorderd.’
— Gerry van der List, Elsevier

Over de auteur

Alexis de Tocqueville (1805-1859) was politiek filosoof, historicus en staatsman. In zijn jonge jaren schreef hij, als ambitieuze Franse aristocraat en dienaar van de publieke zaak, het ongemeen invloedrijke boek De la démocratie en Amérique (1835-1840). Hij zag het democratische systeem in de VS als een model voor zijn eigen postrevolutionaire Frankrijk. Zelf kwam Tocqueville uit een adellijke familie die zwaar geleden had onder het geweld van de Franse Revolutie. Daarover schreef hij aan het eind van zijn leven het eveneens klassiek geworden boek L’Ancien Régime et la Révolution (1856).
Alexis de Tocqueville wordt door velen beschouwd als de grootste politieke filosoof na Machiavelli. Hij staat bekend als theoreticus van de democratie en vroege criticus van de moderne massacultuur. Zijn magnum opus Over de democratie in Amerika is gebaseerd op een grote rondreis die Tocqueville maakte in 1831-1832. In de Nieuwe Wereld trof hij een samenleving aan die, meer dan de Europese, gelijkheid en individuele vrijheid met elkaar wist te combineren.

Over de auteur