Psychotherapie

Carl Gustav Jung

ISBN: 9789060695166 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 11,95
Vertaler(s): Pety de Vries-Ek

Kernprobleem, de praktijk, de therapeutische waarde van het afreageren

Een achttal artikelen en voordrachten over de voornaamste aspecten van psychotherapie behandelt kort en begrijpelijk:
Uitgangspunten van verschillende therapeutische benaderingen: verdringing bij Freud, de machtsstrijd bij Adler, enzovoort; de betekenis en de noodzaak van de leeranalyse; de neurose; de psychotherpie als dialectische methode – de wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut; het begrip individuatie; de onderlinge afhankelijkheid van lichaam en ziel; psychotherapie en wereldbeschouwing; specifieke gevaren in deze tijd.


Dit boek is een van de zeven delen van de Kleine Jung-bibliotheek. Elk deel behandelt één thema uit het werk van C.G. Jung. De onverkorte teksten belichten kernpunten en verduidelijken veel van de door Jung gehanteerde begrippen. De Kleine Jung-bibliotheek vormt een goede introductie tot de ideeënwereld van Jung. De zeven delen zijn zowel afzonderlijk als in cassette verkrijgbaar.

Psychotherapie

Jung

Inkijkfragment

Over de auteur

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.
Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.
Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.