Een seculiere tijd

Charles Taylor

ISBN: 9789047701569 | Uitvoering: Gebonden | Prijs: € 64,50

Een filosofische studie over geloof in een tijd waarin religie optioneel is

De plaats van religie in onze wereld is gedurende de laatste eeuwen diepgaand veranderd. We leven in een seculiere tijd – daar is bijna iedereen in het Westen het wel over eens. Wat is de betekenis van deze ontwikkeling? Wat gebeurt er wanneer een samenleving waarin het vrijwel onmogelijk is niet in God te geloven, verandert in een samenleving waarin geloof slechts één menselijke mogelijkheid is tussen andere, zelfs voor de onwankelbaarste gelovige?


Charles Taylor onderzoekt de ontwikkeling van die aspecten van de moderniteit in het ‘westerse christendom’, die we seculier noemen. In feite beschrijft hij geen enkelvoudige, zich voortzettende transformatie, maar een serie nieuwe uitgangspunten waarin oudere vormen van religieus leven verdwijnen of instabiel worden en nieuwe worden gecreëerd. De hedendaagse seculiere wereld wordt niet gekenmerkt door een afwezigheid van religie – al zijn in sommige samenlevingen geloof en godsdienstbeoefening aanmerkelijk achteruitgegaan – maar eerder door een groeiende toename van nieuwe opties – religieus, spirtiueel en antireligieus, die individuen en groepen aangrijpen om hun leven betekenis en hun spirituele idealen vorm te geven.

Een seculiere tijd

Filosofie

‘De bekroning van een denkersleven dat vanaf het begin geweigerd heeft zich tevreden te stellen met de idées reçues van het dominante academische of culturele klimaat.’
– Schrijver en filosoof Ger Groot

‘Dit is een van de belangrijkste boeken die tijdens mijn leven zijn geschreven. Het is moeilijk een werk op dit gebied te vinden met zo weinig polemiek, met zo’n edelmoedig begrip voor alle mogelijke standpunten, inclusief die welke het verst verwijderd zijn van het standpunt van Taylor zelf.’
– Socioloog Robert N. Bellah

Over de auteur

De Canadese filosoof Charles Taylor (1931) was hoogleraar in de moraalfilosofie in Oxford en hoogleraar in de politieke wetenschappen en filosofie in Montreal. Met boeken als De malaise van de moderniteit en Multiculturalisme speelt hij een centrale rol in het debat tussen liberalisme en communitarisme, waarin individuele vrijheid wordt afgezet tegen het belang van de gemeenschap. In 1992 kreeg hij de Prix Léon Gérin voor zijn uitzonderlijke bijdrage tot het intellectuele en politieke leven van Quebec, en in 2007 won hij de presitgieuze Templeton Prize.