Zicht op effectiviteit

Tom van Yperen, Jan Willem Veerman & Bas Bijl

ISBN: 9789047710035 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 34,95

Nieuwe, volledig herziene en geactualiseerde editie

De jeugdhulp bestaat uit een veelheid aan interventies, hulpverleners en instanties. Er is dringend behoefte aan methoden om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de hulpverlening. Dit boek introduceert de Resultaatgerichte Ontwikkeling van interventies, kortweg RGOi genoemd: een brede meet-, spreek- en verbetermethode waarmee cliënten, praktijkwerkers, managers en bestuurders optimaal met elkaar kunnen samenwerken.


Zicht op effectiviteit is opgenomen in de ‘Canon Zorg voor de Jeugd’ en wordt volop gebruikt op uiteenlopende opleidingen. Deze geactualiseerde editie biedt nieuwe inzichten en handreikingen en bespreekt discussiepunten over de ontwikkeling van interventies. Een onmisbaar boek voor hulpverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

Zicht op effectiviteit

Filosofie

Over de auteur

Tom van Yperen is bijzonder hoogleraar Monitoring en Innovatie Zorg voor Jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Over de auteur

Over de auteur