Het zijn en het niet

Jean-Paul Sartre

ISBN: 9789056374976 | Uitvoering: Gebonden | Prijs: € 59,95
Vertaler(s): Erven Frans de Haan

Proeve van een fenomenologische ontologie

Het zijn en het niet is een hoogtepunt in de twintigste-eeuwse filosofie. Direct na het verschijnen in 1943 werd het met geestdrift begroet door een kleine kring van vooriuitstrevende nieuwlichters. Dit filosofisch hoofdwerk van Sartre is een van de grote pijlers onder de existentialistische filosofie. Sartre analyseert de wijze waarop de mens in de wereld staat en ontwerpt in dit boek een compleet nieuwe moraal. Filosofische wendingen worden afgewisseld door scènes uit het dagelijks leven, geanalyseerd met grote scherpzinningheid. Bij Sartre wordt de filosofie ongegeneerd sexy en krijgen liefde, begeerte, flirt en verlangen een vrijheid en speelruimte die ze tot dan toe niet hadden. 

Het zijn en het niet

Filosofie

‘Dat het zijn en het niet verplichte literatuur blijft voor ieder die iets van het moderne denken wil begrijpen, is niet alleen te danken aan de tot de verbeelding sprekende voorbeelden die Sartre erin geeft of aan het vernuft waarmee hij zijn visie uiteen zet. Het blijft alleereerst een indrukwekkend moreel appèl, dat korte metten maakt met de al te menselijke neiging de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Het is een manifest tegen de “sorry-cultuur” en vóór het ideaal van de vrije, autonome mens.’
– Schrijver en filosoof Ger Groot

Over de auteur

Jean-Paul Sartre (1905-1980) werd naar eigen zeggen gedreven door ‘de hartstocht om mensen te begrijpen’. Tijdens zijn leven was hij al een legende. Hij schreef een gigantisch oeuvre bijeen en drukte daarmee een stempel op zijn tijd. Hoe dominant zijn positie in het intellectuele leven is geweest, blijkt uit uitdrukkingen als ‘het Sartre-tijdperk’ en zelfs ‘de eeuw van Sartre’, die door respectievelijk Annie Cohen-Solal en Bernard-Henri Lévy worden gebruikt.

Voor velen geldt Sartre als de laatste intellectueel, de onafhankelijke geest die pal stond voor authenticiteit en engagement. Zo weigerde hij in 1964 de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst te nemen, omdat hij een afkeer had van burgerlijke eerbewijzen. Met zijn werk en zijn optredens in het openbaar gaf Sartre de aanzet tot een van de populairste filosofische stromingen van de twintigste eeuw: het existentialisme.