Met gepaste trots kondigen wij hierbij aan dat ‘Filosofie van de waanzin’ van filosoof Wouter Kusters binnenkort in het Chinees verschijnt.
Uitgeverij Ginkgo Book Co. verwierf de rechten om het indrukwekkende standaardwerk over de relatie tussen filosofie en waanzin gedurende 7 jaar uit te geven in continentaal China.
Wouter Kusters was al langer bezig om de wereld te veroveren aangezien ‘Filosofie van de waanzin’ eind dit jaar eerst in het Engels verschijnt.
Namens iedereen bij uitgeverij Lemniscaat: gefeliciteerd Wouter!

Filosoof Alicja Gescinska schreef voor de Maand van de Filosofie 2020 het essay Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid. In het essay, dat aansluit bij het thema ‘Het uur van de waarheid’, ontleedt Gescinska de leugen in ‘posttruth’ tijden en waarschuwt zij ervoor dat onze vrijheid op het spel staat.

Juni is de Maand van de Filosofie en het essay van Alicja Gescinska ligt nu in de boekhandel.

 

Hoe weten we of we het ‘het goede’ doen? Deze vraag staat centraal in Wat is dan goed? van journalist Stevo Akkerman. Hoe herkennen we het verschil tussen goed en kwaad, nu kerken en andere instituten zoveel terrein hebben verloren?

In zijn eerdere boek Het klopt wel maar het deugt niet (2016) betoogt Akkerman dat de moraal terug moet in de maatschappij en het bedrijfsleven. Maar hoe vind je die moraal dan? Wat is ‘het goede’? Zit dat in de mens zelf? Of moeten we hiervoor toch een beroep doen op hogere machten?

Op zoek naar antwoorden gaat Stevo Akkerman te rade bij schrijvers, filosofen, theologen en psychologen. Bestaat er wel zoiets als ‘goed’ en ‘kwaad’? Is het goede doen een kwestie van welbegrepen eigenbelang, of is het goede een verheven principe waar we als mens nauwelijks bij kunnen, maar wel naar blijven reiken? Welke rol speelt schaamte? En hoe zit het met het geweten?

Zijn zoektocht levert Stevo Akkerman geen absolute waarheden op, maar wel een prikkelend en diepgravend mozaïek aan ideeën, dat ons vaak te simplistische beeld van goed en fout op losse schroeven zet.

ISBN: 9789047712480 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 12,50

Evdaimonia organiseert van 12 juli tot en met 18 juli een Academie op Kreta met Hans Achterhuis. Het onderwerp van deze cursus is Re-think ‘Het rijk van de schaarste’. Dit klassieke werk uit 1988, waarvan in 2018 een herziene editie werd uitgebracht, is actueler dan ooit. Nu de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en onze aarde steeds verder uitgeput raakt, ontkomen we er niet aan om de basis van ons economische systeem aan een grondige, kritische analyse te onderwerpen. Milieufilosoof Petran Kockelkoren zal tijdens deze filosofische gesprekken als side-kick optreden.

Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar dus kijk snel op: www.academieopkreta.com

Amor Mundi organiseert van 7 juni tot en met 13 juni een vijfdaagse filosofieweek met Hans Achterhuis in landhuis Le Grande Chêne in de Zuid-Franse Verdon. Aan de hand van vijf thema’s die belangrijk zijn in Achterhuis’ werk (schaarste, moralisering van Gaia, utopie, geweld en Hannah Arendt) wordt het indrukwekkende oeuvre besproken dat hij de afgelopen vijftig jaar opbouwde. Het motto van de filosofieweek luidt Vita Activa, de strijdkreet die Achterhuis deelt met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt.

‘Samen met Hans Achterhuis maken we de balans op van dit filosofische avontuur. Met twee ervaren gidsen, Petran Kockelkoren en Ruddy Doom, doorkruisen we gedurende vijf dagen intensief vijf items waarin zijn werk en denken weerpiegeld wordt. Zij volgen de lijnen die Hans uitzet, geven hun commentaar en kritiek en leggen de bal voor doel: het is dan aan Hans Achterhuis, en ook u, om te scoren.’

Kijk voor meer informatie en het voor de inschrijving op: www.amormundi.info

 


In de reeks met filosofische klassiekers van Uitgeverij Lemniscaat is de herziene editie van Susan Neimans ‘Het kwaad in het moderne denken‘ verschenen . Aan de hand van het probleem van het kwaad onderzoekt Neiman in dit standaardwerk wat er drie eeuwen na het begin van de Verlichting van de mens geworden is. Het kwaad stelt ons voor fundamentele problemen: Kan er betekenis zijn in een wereld waarin onschuldigen lijden? Kan het geloof in een goddelijke macht of in menselijke vooruitgang een catalogisering van het kwaad overleven? Is het kwaad diepgaand of banaal? Ondanks een evident gebrek aan rede in de wereld moeten we volgens Neiman blijven zoeken naar antwoorden op deze vragen. Anders is alle hoop op verbetering vervlogen.

Niet roken maar koken is het nieuwe boek van Pauline Dekker en Wanda de Kanter. Door hun fanatieke strijd tegen de tabaksindustrie groeiden Pauline en Wanda uit tot de bekendste longartsen van Nederland. Je zou zeggen dat deze dappere strijders nergens bang voor zijn maar niets is minder waar. Een hardnekkige kookangst weerhield hen jarenlang van het geven van diners. Totdat zij onlangs besloten om ook deze confrontatie aan te gaan.

Fotograaf John de Kanter registreerde de hilarische diners die volgden, inclusief de bloopers en de reacties van de gasten. Deze foto’s, de eenvoudig te maken maar dinerwaardige recepten die de gasten zelf moesten aandragen én de mooie verhalen van Pauline en Wanda vormen de ingrediënten van dit bijzondere kookboek. Het nawoord is van journalist Joop Bouma, die beide artsen portretteert aan de hand van hun campagne tegen de tabaksindustrie. De opbrengsten komen ten goede aan Stichting Rookpreventie Jeugd.

Opgroeiend in het Liverpool van de jaren 60 en 70 ervaart Andy Merrifield voor het eerst de ontwrichtende kracht van de professional. Onder het mom van efficiëntie en vooruitgang slopen stedenplanners oude wijken en ze deporteren de bewoners, inclusief de familie Merrifield, naar troosteloze flats. Als de Britse samenleving in de jaren 80 en 90 wordt geprivatiseerd, hebben de professionals definitief hun macht gevestigd. De ambachtsman, die zijn vak verstaat en zijn werk met liefde doet, verliest het van de manager.

Merrifield wil niet zo’n professional zijn, maar wat dan wel? Soms lijkt het alsof er maar twee typen mensen zijn: professionals en mislukkelingen. In zijn zoektocht naar antwoorden vindt hij steun bij schrijvers en denkers als Dostojevski, Arendt en Baudelaire. Samen met zijn literaire helden formuleert Merrifield een krachtig betoog voor de wederopstanding van de zelfstandige, creatieve geest. Juist in deze moderne tijd: Leve de Amateur!

Voorbij de managementmaatschappij, geschreven door Marjolein Quene, is door de Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs genomineerd als Ooa Boek van het jaar 2019. De winnaar van deze prijs wordt op 11 juni bekend gemaakt, tijdens het Ooa Boek & Festival. Een verdiende nominatie!

‘Het goede leven en de vrije markt’ is volgens de jury van de Socratesbeker 2019 ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in 2018 verscheen’. De jury prijst de zorgvuldige manier waarop de auteurs de verschillende filosofische tradities tegen elkaar afwegen en toegankelijk maken voor een breed publiek. Ze vindt het tevens een pluspunt dat de auteurs de verhouding tussen het persoonlijke en de filosofie expliciet tot thema hebben gemaakt.

De prijs – de Socratesbeker 2019 – werd zaterdag 30 maart 2019 tijdens de Avond van de Filosofie in Amsterdam uitgereikt aan auteurs Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk. Wij zijn trots op onze auteurs dat zij deze prijs in ontvangst mochten nemen!

Het nieuwe boek van Hans Achterhuis ligt in de winkel! In ‘Coetzee, een filosofisch leesavontuur’ gaat Achterhuis op zoek naar de filosofie in het werk van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee. En die is er beslist, want Coetzee is niet alleen een begenadigd romanschrijver, zijn werk is doordrenkt van filosofie. In het verlengde van iedere roman ligt een maatschappelijk vraagstuk en Achterhuis maakt dat op interessante wijze duidelijk. Coetzee’s In ongenade koppelt hij bijvoorbeeld aan de MeToo-discussie, Schemerlanden aan onze omgang met het koloniale verleden en Mr. Foe en Mrs. Barton aan postmodernistische ideeën over de relatie tussen feiten, interpretatie en leugens. Zo geeft Achterhuis niet alleen een introductie in het werk van Coetzee, maar biedt hij tevens een aantal verrassend nieuwe interpretaties.