Het hoge woord is eruit. Ook tijdens de feestdagen zullen we ons moeten houden aan de coronabeperkingen. Maar alles is nog niet verloren!!
Doe met de kortingsbon mee aan de actie van ´Niet roken maar koken´ en sla twee vliegen in één klap:
1. Haal voor de scherpe prijs van 14,95 een schitterend kookboek in huis waarmee zelfs de grootste kookkluns heerlijke gerechten op tafel tovert voor de vele kerstdiners in kleine kring.
2. Steun het goede doel. De opbrengsten van het boek gaan naar Stichting Rookpreventie Jeugd van longartsen Wanda De Kanter en Pauline Dekker. Zij strijden tegen het blootstellen van jongeren aan de verleiding van de sigaret en kunnen uw steun goed gebruiken.
Lemniscaat wenst u mooie feestdagen en een gezond 2021 toe!

Bij uitgeverij Lemniscaat is het boek ‘Big Tech. Hoe we onze privacy, vrije markt en democratie in de uitverkoop doen’ verschenen.
⁩Financial Times-journalist ⁦Rana Foroohar volgde de opkomst van grote techbedrijven als Amazon, Facebook en Google en schreef een zeer kritisch boek over hun invloed op de maatschappij en op onze persoonlijke levens.
De corona-crisis heeft ons nog afhankelijker gemaakt van online-diensten dan we al waren. Foroohar legt uit dat wij, de gebruikers, een klein groepje internetondernemers ongezond rijk en machtig maken en waarom dat onze samenleving ontwricht.
‘Een meesterlijke kritiek op de internetgiganten die nu onze wereld domineren.’ – The Guardian

‘Een zwaarwegende aanklacht tegen technologiebedrijven en hun invloed op alle facetten van ons leven.’ – The New York Times

Het nieuwe boek van de Deense arts en onderzoeker Peter C. Gøtzsche ligt in de boekhandel. De titel luidt: ‘Vaccinaties. Waarheid, leugens en controverse.’

Peter Gøtzsche is vooral bekend van zijn bestseller ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ waarin hij de farmaceutische industrie kritisch onder de loep neemt. In zijn nieuwe boek onderscheidt Gøtzsche feiten en fabels in het gepolariseerde vaccinatiedebat.
Sommige vaccins zijn zo goed en redden zo veel levens dat iedereen ze zou moeten krijgen en sommige zijn zo slecht dat veel zorgmedewerkers ze zelf niet eens gebruiken. Net als bij andere medicijnen moet er eerst een balans worden opgemaakt tussen de voor- en nadelen, voordat kan worden besloten om een vaccin aan mensen aan te bieden. Maar wordt deze controle altijd grondig en zorgvuldig uitgevoerd?
Dit is een zeer urgente vraag nu we zo naarstig op zoek zijn naar een vaccin tegen COVID-19.

Met gepaste trots kondigen wij hierbij aan dat ‘Filosofie van de waanzin’ van filosoof Wouter Kusters binnenkort in het Chinees verschijnt.
Uitgeverij Ginkgo Book Co. verwierf de rechten om het indrukwekkende standaardwerk over de relatie tussen filosofie en waanzin gedurende 7 jaar uit te geven in continentaal China.
Wouter Kusters was al langer bezig om de wereld te veroveren aangezien ‘Filosofie van de waanzin’ eind dit jaar eerst in het Engels verschijnt.
Namens iedereen bij uitgeverij Lemniscaat: gefeliciteerd Wouter!

Filosoof Alicja Gescinska schreef voor de Maand van de Filosofie 2020 het essay Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid. In het essay, dat aansluit bij het thema ‘Het uur van de waarheid’, ontleedt Gescinska de leugen in ‘posttruth’ tijden en waarschuwt zij ervoor dat onze vrijheid op het spel staat.

Juni is de Maand van de Filosofie en het essay van Alicja Gescinska ligt nu in de boekhandel.

 

Hoe weten we of we het ‘het goede’ doen? Deze vraag staat centraal in Wat is dan goed? van journalist Stevo Akkerman. Hoe herkennen we het verschil tussen goed en kwaad, nu kerken en andere instituten zoveel terrein hebben verloren?

In zijn eerdere boek Het klopt wel maar het deugt niet (2016) betoogt Akkerman dat de moraal terug moet in de maatschappij en het bedrijfsleven. Maar hoe vind je die moraal dan? Wat is ‘het goede’? Zit dat in de mens zelf? Of moeten we hiervoor toch een beroep doen op hogere machten?

Op zoek naar antwoorden gaat Stevo Akkerman te rade bij schrijvers, filosofen, theologen en psychologen. Bestaat er wel zoiets als ‘goed’ en ‘kwaad’? Is het goede doen een kwestie van welbegrepen eigenbelang, of is het goede een verheven principe waar we als mens nauwelijks bij kunnen, maar wel naar blijven reiken? Welke rol speelt schaamte? En hoe zit het met het geweten?

Zijn zoektocht levert Stevo Akkerman geen absolute waarheden op, maar wel een prikkelend en diepgravend mozaïek aan ideeën, dat ons vaak te simplistische beeld van goed en fout op losse schroeven zet.

ISBN: 9789047712480 | Uitvoering: Paperback | Prijs: € 12,50

Evdaimonia organiseert van 12 juli tot en met 18 juli een Academie op Kreta met Hans Achterhuis. Het onderwerp van deze cursus is Re-think ‘Het rijk van de schaarste’. Dit klassieke werk uit 1988, waarvan in 2018 een herziene editie werd uitgebracht, is actueler dan ooit. Nu de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en onze aarde steeds verder uitgeput raakt, ontkomen we er niet aan om de basis van ons economische systeem aan een grondige, kritische analyse te onderwerpen. Milieufilosoof Petran Kockelkoren zal tijdens deze filosofische gesprekken als side-kick optreden.

Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar dus kijk snel op: www.academieopkreta.com

Amor Mundi organiseert van 7 juni tot en met 13 juni een vijfdaagse filosofieweek met Hans Achterhuis in landhuis Le Grande Chêne in de Zuid-Franse Verdon. Aan de hand van vijf thema’s die belangrijk zijn in Achterhuis’ werk (schaarste, moralisering van Gaia, utopie, geweld en Hannah Arendt) wordt het indrukwekkende oeuvre besproken dat hij de afgelopen vijftig jaar opbouwde. Het motto van de filosofieweek luidt Vita Activa, de strijdkreet die Achterhuis deelt met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt.

‘Samen met Hans Achterhuis maken we de balans op van dit filosofische avontuur. Met twee ervaren gidsen, Petran Kockelkoren en Ruddy Doom, doorkruisen we gedurende vijf dagen intensief vijf items waarin zijn werk en denken weerpiegeld wordt. Zij volgen de lijnen die Hans uitzet, geven hun commentaar en kritiek en leggen de bal voor doel: het is dan aan Hans Achterhuis, en ook u, om te scoren.’

Kijk voor meer informatie en het voor de inschrijving op: www.amormundi.info

 


In de reeks met filosofische klassiekers van Uitgeverij Lemniscaat is de herziene editie van Susan Neimans ‘Het kwaad in het moderne denken‘ verschenen . Aan de hand van het probleem van het kwaad onderzoekt Neiman in dit standaardwerk wat er drie eeuwen na het begin van de Verlichting van de mens geworden is. Het kwaad stelt ons voor fundamentele problemen: Kan er betekenis zijn in een wereld waarin onschuldigen lijden? Kan het geloof in een goddelijke macht of in menselijke vooruitgang een catalogisering van het kwaad overleven? Is het kwaad diepgaand of banaal? Ondanks een evident gebrek aan rede in de wereld moeten we volgens Neiman blijven zoeken naar antwoorden op deze vragen. Anders is alle hoop op verbetering vervlogen.

Niet roken maar koken is het nieuwe boek van Pauline Dekker en Wanda de Kanter. Door hun fanatieke strijd tegen de tabaksindustrie groeiden Pauline en Wanda uit tot de bekendste longartsen van Nederland. Je zou zeggen dat deze dappere strijders nergens bang voor zijn maar niets is minder waar. Een hardnekkige kookangst weerhield hen jarenlang van het geven van diners. Totdat zij onlangs besloten om ook deze confrontatie aan te gaan.

Fotograaf John de Kanter registreerde de hilarische diners die volgden, inclusief de bloopers en de reacties van de gasten. Deze foto’s, de eenvoudig te maken maar dinerwaardige recepten die de gasten zelf moesten aandragen én de mooie verhalen van Pauline en Wanda vormen de ingrediënten van dit bijzondere kookboek. Het nawoord is van journalist Joop Bouma, die beide artsen portretteert aan de hand van hun campagne tegen de tabaksindustrie. De opbrengsten komen ten goede aan Stichting Rookpreventie Jeugd.

Opgroeiend in het Liverpool van de jaren 60 en 70 ervaart Andy Merrifield voor het eerst de ontwrichtende kracht van de professional. Onder het mom van efficiëntie en vooruitgang slopen stedenplanners oude wijken en ze deporteren de bewoners, inclusief de familie Merrifield, naar troosteloze flats. Als de Britse samenleving in de jaren 80 en 90 wordt geprivatiseerd, hebben de professionals definitief hun macht gevestigd. De ambachtsman, die zijn vak verstaat en zijn werk met liefde doet, verliest het van de manager.

Merrifield wil niet zo’n professional zijn, maar wat dan wel? Soms lijkt het alsof er maar twee typen mensen zijn: professionals en mislukkelingen. In zijn zoektocht naar antwoorden vindt hij steun bij schrijvers en denkers als Dostojevski, Arendt en Baudelaire. Samen met zijn literaire helden formuleert Merrifield een krachtig betoog voor de wederopstanding van de zelfstandige, creatieve geest. Juist in deze moderne tijd: Leve de Amateur!