Samen met de Maand van de Filosofie en de Erasmus School of Philosophy lanceert uitgeverij Lemniscaat een nieuw initiatief. Studenten filosofie met schrijfambities kunnen zich tot 1 november laten inspireren door het thema van 2022, ‘Intieme vreemden’, en het resultaat mailen naar hoezo@lemniscaat.nl. De beste inzendingen worden in april 2022 gepubliceerd in de bundel Hoezo intimiteit? Wat nou vervreemding? 

De aanstaande editie van de Maand van de Filosofie draait om intimiteit en vervreemding. Over deze twee begrippen worden komend voorjaar vast en zeker interessante dingen gezegd door gevestigde filosofen, maar wat vindt de nieuwe generatie denkers hier eigenlijk van? Over het algemeen wordt het publieke (filosofische) debat gedomineerd door volwassenen en reikt het studentengeluid niet veel verder dan de muren van de universiteit. In samenwerking met Uitgeverij Lemniscaat, de Maand van de Filosofie en Erasmus School of Philosophy komt er daarom een bundel met bijdragen van jongeren uit Nederland en Vlaanderen. Wil jij meedenken met — of denk je liever tegen — de denkers van de Maand van de Filosofie? Dan is dit hét moment om van je te laten horen! Niet alleen maak je kans om vanaf april 2022 in de boekhandels te liggen, maar misschien ben jij straks te zien tijdens een van de Nachten van de Filosofie.

Het thema van de Maand van de Filosofie 2022 wordt ditmaal begeleid door een essay van Paul Verhaeghe. Met daartegenover de bundel Hoezo intimiteit? Wat nou vervreemding? geven wij jonge denkers de kans hetzelfde thema van eigentijds, eigenzinnig en verrassend commentaar te voorzien. Kies voor de vorm van het persoonlijke verhaal of voor poëzie, schrijf een dialoog of een essay, maar pas op dat je tekst geen academisch werk wordt. Dit betekent geen noten (hoogstens een korte literatuurlijst), niet te veel verwijzingen en geen hergebruikte schrijfopdrachten, maar een originele tekst die gericht is op een publiek van geïnteresseerde lezers zonder voorkennis. De teksten dienen te bestaan uit 1500 tot 2000 woorden en zullen worden geselecteerd op basis van originaliteit, maatschappelijke relevantie, filosofisch begrip, coherentie en consistentie.

Om bij te dragen aan deze bundel moedigen we je aan te denken buiten de gevestigde kaders en de lezer te ontregelen. Vervreemd je bijvoorbeeld van klassiekers als Levinas, onderzoek nieuwe vormen van intimiteit en vervreemding en beschrijf de relevantie van deze begrippen in onze relatie tot vluchtelingenkampen en achterstandswijken, of waag je aan een dingpolitiek à la Bruno Latour. Kortom, verbind het thema op filosofische wijze aan de actualiteit of spreek over eeuwige waarheden. Schrijf helder vanuit een origineel perspectief en neem de lezer mee in je verhaal.

Per december 2021 zal de redactie, die bestaat uit studenten, tutoren, PhD-kandidaten en docenten, een selectie maken uit de inzendingen en samen met de geselecteerde auteurs de teksten gereed maken voor publicatie. Naast de mogelijkheid om een rol te spelen tijdens de Maand van de Filosofie 2022 biedt deze bundel dus ook een kans je schrijven te verbeteren en feedback te krijgen van ervaren en gepubliceerde auteurs.

Wil jij een bijdrage leveren aan deze bundel? Stuur dan je tekst van maximaal 2000 woorden voor 1 november 2021 op naar hoezo@lemniscaat.nl en wie weet ligt jouw tekst rond april 2022 in de boekhandels! Heb je vragen? Stuur deze dan gerust op naar hetzelfde adres en ze zullen spoedig worden beantwoord. Veel succes!

‘Een uitgedoofde discussie is een grotere bedreiging voor de democratie dan ons kokende bloed.’ Dit concluderen filosofiedocenten Olle Spoelstra, Frank-Jan van Triest, Heleen van Doremalen en Joan de Ruijter in hun nieuwe boek: ‘Denken over democratie’.

In dit toegankelijke boek lezen we wat filosofen door de eeuwen heen hebben gezegd en geschreven over democratie en wat we daarvan kunnen leren in deze roerige tijd. Urgente actuele problemen, zoals LGBT-vrije zones en klimaatontkennende politici, worden aan de hand van verschillende denkbeelden ter discussie gesteld.

‘Denken over democratie’ is nu verkrijgbaar bij uw boekhandel!

April is de Maand van de Filosofie en dat betekent dat er de komende weken weer een scherp geprijsd filosofisch essay te koop is in de boekhandel. Dit jaar is dat het prachtige en urgente Vuurduin van Eva Meijer, dat voor slechts 4,99 euro in de winkel ligt.

Oud-Denker des Vaderlands Hans Achterhuis komt ook met een nieuw boek op 1 april: Geloof in geweld. Hierin onderzoekt hij de schijnbaar eeuwige relatie tussen religie en geweld. Zit geweld soms ingebakken in het DNA van religie? De nieuwe Hans Achterhuis is uitgegeven als hard back en kost 29,99 euro.

Wij wensen u een inspirerende Maand van de Filosofie toe.

Op 17 maart kiezen we wie er de komende vier jaar in de Tweede Kamer zitten en een aantal van de gekozen partijen zal samen een regering vormen. Deze generatie politici is de laatste die de kans heeft om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Zij bepalen in wat voor wereld de jongeren van nu zullen leven. Om de politiek op te roepen klimaatbeleid prioriteit te geven, werd een ´Manifest voor klimaatrechtvaardigheid´ opgesteld. In het boek JONGEREN. KLIMAAT. NU. worden de negen punten uit het manifest uitgewerkt door wetenschappers, journalisten en activisten en Jan Terlouw schreef hierbij een voorwoord.

Nu verkrijgbaar bij uw boekhandel voor slechts 4,95 euro.

Het nieuwste boek van Naomi Klein is nu verkrijgbaar! Hoe je ALLES kunt veranderen biedt klimaatactivisten van 12 tot 112 alles wat je nodig hebt om de strijd tegen klimaatverandering op te voeren. Naomi Klein schreef het boek samen met Rebecca Stefoff die meerdere boeken over wetenschap en geschiedenis schreef voor jongeren. De mooie toegankelijke Nederlandse vertaling is van Pieter Streutker en het boek is vormgegeven door Marc Suvaal.

Het nieuwste boek van Maarten van Buuren heet ‘Quantum, de oerknal en God’ en gaat over de consequenties van Werner Heisenbergs ontdekking uit 1925 dat het gedrag van de kleinste deeltjes per definitie onbepaalbaar is. Van Buurens filosofische zoektocht brengt hem tot een nieuw inzicht over de oorsprong van de dingen: Aan afkoeling en verval gaat altijd een dynamische impuls vooraf en er is alle reden om deze ‘vormkracht’, die in de hele natuur aanwezig is, God te noemen.

‘Een betere inleiding in de quantummechanica dan dit boek ken ik niet. Aanrader dus.’ –  Robin Mattias Hurkens

‘Maarten van Buuren presenteert een wezenlijk andere kijk op wat ons ten diepste drijft’- Evdaimonia Academie op Kreta

Het hoge woord is eruit. Ook tijdens de feestdagen zullen we ons moeten houden aan de coronabeperkingen. Maar alles is nog niet verloren!!
Doe met de kortingsbon mee aan de actie van ´Niet roken maar koken´ en sla twee vliegen in één klap:
1. Haal voor de scherpe prijs van 14,95 een schitterend kookboek in huis waarmee zelfs de grootste kookkluns heerlijke gerechten op tafel tovert voor de vele kerstdiners in kleine kring.
2. Steun het goede doel. De opbrengsten van het boek gaan naar Stichting Rookpreventie Jeugd van longartsen Wanda De Kanter en Pauline Dekker. Zij strijden tegen het blootstellen van jongeren aan de verleiding van de sigaret en kunnen uw steun goed gebruiken.
Lemniscaat wenst u mooie feestdagen en een gezond 2021 toe!

Bij uitgeverij Lemniscaat is het boek ‘Big Tech. Hoe we onze privacy, vrije markt en democratie in de uitverkoop doen’ verschenen.
⁩Financial Times-journalist ⁦Rana Foroohar volgde de opkomst van grote techbedrijven als Amazon, Facebook en Google en schreef een zeer kritisch boek over hun invloed op de maatschappij en op onze persoonlijke levens.
De corona-crisis heeft ons nog afhankelijker gemaakt van online-diensten dan we al waren. Foroohar legt uit dat wij, de gebruikers, een klein groepje internetondernemers ongezond rijk en machtig maken en waarom dat onze samenleving ontwricht.
‘Een meesterlijke kritiek op de internetgiganten die nu onze wereld domineren.’ – The Guardian

‘Een zwaarwegende aanklacht tegen technologiebedrijven en hun invloed op alle facetten van ons leven.’ – The New York Times

Het nieuwe boek van de Deense arts en onderzoeker Peter C. Gøtzsche ligt in de boekhandel. De titel luidt: ‘Vaccinaties. Waarheid, leugens en controverse.’

Peter Gøtzsche is vooral bekend van zijn bestseller ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ waarin hij de farmaceutische industrie kritisch onder de loep neemt. In zijn nieuwe boek onderscheidt Gøtzsche feiten en fabels in het gepolariseerde vaccinatiedebat.
Sommige vaccins zijn zo goed en redden zo veel levens dat iedereen ze zou moeten krijgen en sommige zijn zo slecht dat veel zorgmedewerkers ze zelf niet eens gebruiken. Net als bij andere medicijnen moet er eerst een balans worden opgemaakt tussen de voor- en nadelen, voordat kan worden besloten om een vaccin aan mensen aan te bieden. Maar wordt deze controle altijd grondig en zorgvuldig uitgevoerd?
Dit is een zeer urgente vraag nu we zo naarstig op zoek zijn naar een vaccin tegen COVID-19.

Met gepaste trots kondigen wij hierbij aan dat ‘Filosofie van de waanzin’ van filosoof Wouter Kusters binnenkort in het Chinees verschijnt.
Uitgeverij Ginkgo Book Co. verwierf de rechten om het indrukwekkende standaardwerk over de relatie tussen filosofie en waanzin gedurende 7 jaar uit te geven in continentaal China.
Wouter Kusters was al langer bezig om de wereld te veroveren aangezien ‘Filosofie van de waanzin’ eind dit jaar eerst in het Engels verschijnt.
Namens iedereen bij uitgeverij Lemniscaat: gefeliciteerd Wouter!