Filosoof Alicja Gescinska schreef voor de Maand van de Filosofie 2020 het essay Kinderen van Apate. Over leugens en waarachtigheid. In het essay, dat aansluit bij het thema ‘Het uur van de waarheid’, ontleedt Gescinska de leugen in ‘posttruth’ tijden en waarschuwt zij ervoor dat onze vrijheid op het spel staat.

Vanwege de coronacrisis is besloten om de Maand van de Filosofie niet zoals gebruikelijk in april, maar in juni te laten plaatsvinden. Het essay van Alicja zal daarom op 1 juni verschijnen.