Filosofie

Vroeger waren we onsterfelijk

Werkboek. Het goede leven en de vrije markt

Het zijn en het niet

Geen idee

Filosofie van het kijken

Erfenis zonder testament

Tegendenken / een noodzaak in het publieke debat

Wat is dan goed?

Het idee van rechtvaardigheid

Coetzee, een filosofisch leesavontuur

Zicht op effectiviteit

Het deel en het geheel

Het Ajax-dilemma

Bronnen van het zelf

De opstand van de massamens

Over de democratie in Amerika

Koning van Utopia

Het rijk van de schaarste

Effectief Altruïsme

Hersenbeest

Het voordeel van de twijfel

Kinderen van Apate

De domesticatie van het noodlot

Komt een filosoof bij de dokter

Het einde van de megamachine

Met alle geweld / een filosofische zoektocht

De grens van de mens

Leve de amateur

Verzet en rede in tijden van nepnieuws

De verovering van de vrijheid

Kant

Pure waanzin / een zoektocht naar de psychotische ervaring

Een beknopte geschiedenis van alles

Denkgereedschap 2.0

Een theorie van rechtvaardigheid

Antihandboek voor de filosofie

Op de vleugels van Icarus

Verantwoordelijkheid en oordeel

Wat we van de Duitsers kunnen leren

filosofie van de jamsessie

Spinoza

De afrekening

Het Lucifer Effect

Paniek in de polder

Filosofie van de waanzin

Surfen met Sartre

De opstand van de massamens

Kinderlogica

Tegen de methode

Tocqueville, profeet van de moderne democratie

Durf te twijfelen!

Levinas

De open samenleving en haar vijanden

Kunstmatig van nature

De macht van het heilige

Kikker gaat fietsen! (of over het leed dat leven heet)

Arendt

Een seculiere tijd

Een seculiere tijd

Tumult bij de uitgang

Het kwaad in het moderne denken

Plato

Plato in tijden van Photoshop

Het zijn en het niet

De kunst van het vreedzaam vechten

Ik lieg, dus ik ben

Quantum, de oerknal en God

De utopie van de vrije markt

Zonder vrienden geen filosofie

Sartre

De open samenleving en haar vijanden

Waar blijft de ziel?

Nederland-Belgie