Filosofie

Het voordeel van de twijfel

Geloof in geweld

Het Ajax-dilemma

Hoezo vrije wil?

Over de democratie in Amerika

Kunstmatig van nature

Een seculiere tijd

Surfen met Sartre

Popper

James

Vroeger waren we onsterfelijk

De grens van de mens

Het kwaad en ik

Het kwaad in het moderne denken

Waar blijft de ziel?

Kant

Spinoza

Erfenis zonder testament

Gadamer

Tegen de methode

Nederland-Belgie

De opstand van de massamens

Komt een filosoof bij de dokter

Met alle geweld / een filosofische zoektocht

Effectief Altruïsme

Wat we van de Duitsers kunnen leren

Werkboek. Het goede leven en de vrije markt

De open samenleving en haar vijanden

Het Lucifer Effect

Filosofie van de waanzin

Het idee van rechtvaardigheid

filosofie van de jamsessie

Denkgereedschap 2.0

Zicht op effectiviteit

Het nadeel van de zekerheid

Pure waanzin / een zoektocht naar de psychotische ervaring

Het zijn en het niet

Zonder vrienden geen filosofie

De domesticatie van het noodlot

Het rijk van de schaarste

Kikker gaat fietsen! (of over het leed dat leven heet)

De kunst van het vreedzaam vechten

Met alle geweld / een filosofische zoektocht

Durf te twijfelen!

Kinderlogica

Descartes

Taylor

Een beknopte geschiedenis van alles

Quantum, de oerknal en God

Geen idee

Verzet en rede in tijden van nepnieuws

Het zijn en het niet

Plato

Levinas

Foute fantasieen / kleine filosofie van de ontvankelijkheid

De afrekening

Het deel en het geheel

Een theorie van rechtvaardigheid

De open samenleving en haar vijanden

Een seculiere tijd

We zijn nog nooit zo romantisch geweest

Wat is dan goed?

Rawls

De beginselen van de menselijke kennis

Koning van Utopia

Hersenbeest

Verantwoordelijkheid en oordeel

Bronnen van het zelf

Ik lieg, dus ik ben

Het einde van de megamachine

Over de democratie in Amerika

Leve de amateur

Op de vleugels van Icarus

Plato in tijden van Photoshop

Vrije wil

De macht van het heilige

Tocqueville, profeet van de moderne democratie

Tegendenken / een noodzaak in het publieke debat

Kinderen van Apate

Tumult bij de uitgang

Sartre

Paniek in de polder

De geest uit de fles

De opstand van de massamens

Coetzee, een filosofisch leesavontuur

Arendt

Antihandboek voor de filosofie

Filosofie van het kijken

De utopie van de vrije markt